* התקשרות לאספקת והתקנת צ'ילר באצטדיון - בחינת קיומם של ספקים

מסמך להורדה

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

* מכרז 39/2017 - הזמנה להציע הצעות לרכישת שטחי מסחר באצטדיון "סמי עופר"

מסמכי מכרז להורדה

שטחי מכרז

מודעת תיקון

 

 

 

עמותה לתיירות