תקנון אצטדיון סמי עופר

 1. אין לנקוט מעשי אלימות או לאיים פיסית או מילולית בתחומי מתקן הספורט ובסביבותיו. 
 2. אין להיכנס לשדה המשחק, לפני המשחק, במהלכו ולאחריו.
 3. אסורה הכנסת בקבוקי שתייה לתחומי מתקן הספורט.
 4. אסורה התבטאות גזענית או התבטאות אחרת שיש בה משום איום השפלה או אלימות. 
 5. חובה לציית להוראות סדרני אירוע הספורט, מנהלי אירוע, מנהלי הביטחון, המאבטחים והשוטרים בתחומי מתקן הספורט.
 6. אסורה הכנסת חפץ אסור ובכלל זה כלי ירייה, חומר נפץ, חזיזים למיניהם, סכין או אולר וכיוצא באלה, אל תחומי מתקן הספורט. 
 7. יש להקפיד על ישיבה במקום המסומן בכרטיס הכניסה, אם סומן מקום כאמור. 
 8. העובר על הכללים צפוי לעונשים הקבועים בחוק.


כללי התנהגות

 1. כל היציעים מצולמים. 
 2. חל איסור באצטדיון על הכנסת וצריכת משקאות אלכוהוליים. 
 3. חל איסור מוחלט למכור באצטדיון ובסביבתו ממכר כלשהו.
 4. הכניסה לאצטדיון מותרת רק אדם המחזיק בכרטיס תקף לאירוע והמתאים למעמדו (מבוגר, נכה, ילד)
 5. העישון באצטדיון אסור! כל המתקן יחשב כמקום ציבורי כהגדרתו בחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים וחשיפה לעישון התשמ"ג-1983.
 6. חל איסור מוחלט להכניס ולפצח פיצוחים בתוך תחומי האצטדיון.
 7. ילדים מתחת לגיל 12 מחויבים בליווי מבוגר. 
 8. אורח- שמור על חפציך! הנהלת האצטדיון אינה אחראית על חפצים שנשכחו/אבדו או נגנבו.

 

תקנון חניון באצטדיון סמי עופר

 1. החניון מצולם במצלמות טלוויזיה במעגל סגור. 
 2. אין בעלי החניון ו/או הנהלת החניון ו/או הבאים מטעמם, אחראים לכל נזק מכל מין שהוא לכלי הרכב ו/או לתכולתו ו/או נזק/פגיעה גופנית שיגרמו מכל סיבה שהיא. המשתמש בחניון עושה זאת על אחריותו בלבד. 
 3. הכניסה לחניון מעניקה זכות חניה בלבד במקומות המיועדים לכך והיא אינה כוללת שירותי שמירה ו/או השגחה ו/או שירותים אחרים כלשהם על הרכב והרכוש.
 4. הנוהג ברכב הנכנס לחניון מחויב לציית להוראות, התמרורים ולהנחיות צוות החניון.
 5. יש להחנות בהתאם לגבולות החניה המסומנים, להיכנס ולצאת ממקום החנייה בהתאם לסדרי התנועה באזור החניה כפי שפורט בשלטי ההכוונה והסימונים על פני השטח והתמרורים המוצבים בחניון ולנהוג בחניון בזהירות ובמהירות התואמת את השטח וההנחיות.
 6. יש לוודא בלימת כלי הרכב לפני היציאה מהרכב.
 7. הנהלת החניון רשאית לפנות משטח החניון כל כלי רכב החונה ללא רשות ו/או בניגוד להוראות. אין בעלי החניון ו/או הנהלת החניון ו/או הבאים מטעמם אחראיים לכל נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרם לרכב עקב כך. 
 8. יש להישמע להוראות מרכז הבקרה.
 9. ניתן לפנות למרכז הבקרה של החניון הפועל 24 שעות ביממה, באמצעות לחיצה על לחצן האינטרקום שמותקן בעמדת הכניסה/יציאה ובעמדות התשלום.
 10. נא להקפיד לקחת את כרטיס החניה לעמדת התשלום.
 11. את דמי החנייה יש לשלם בעמדות התשלום באמצעות כרטיס אשראי, שטרות ומטבעות או באמצעות מערכת "פנגו".
 12. לקוח שאיבד את כרטיסו יחויב בגין יום חנייה מלא.
 13. באירועים מסוימים ובמשחקי כדורגל יוכלו החניונים, כולם או חלקם להיות מיועדים למוזמנים בלבד ולא תתאפשר חניית מזדמנים.
 14. לא יתאפשר תשלום בעמדת היציאה.
עמותה לתיירות